تبلیغات شما اینجا گیفت کارت اپل چت روم
بستن تبلیغات [X]
+++++++کپی و استفاده از مطالب این پست با ذکر منبع مجاز است+++++++ در زبان های کره ای حروف های الفبایی وجود دارد که دو صدا و یا در شرایطی سه صدا دارند یا مصوت هایی که صداهای ترکیبی دارند اما برای این که یک واژه ی خارجی وارد این زبان شود از کدام حروف ها باید بهره ببرد؟ زبان هایی چون فارسی که حروف های بیشتری دارند که در کره ای آوایی برای ان وجود ندارد چه باید کرد؟ در این قسمت شمارا را با نکاتی جالبی اشنا خواهم کرد . این نکات هارا پس مدت ها و با توجه به کلمات دخیلی که از زبان های دیگر وارد کره ای شده و ... متوجه شدم. امیدوارم به تمام سوال های شما پاسخ قطعی دهد. با سپاس " استاد کوچولو"ㅂ این حرف برای کلماتی که دارای حرف" ب" هستند مناسب است. کلماتی که از زبان بیگانه که داری حرف " و" بودند چون انگلیسی وارد کره ای شدند با این حرف نوشته شدند( همانطور می دانید " و" و "ّب" قابل جابه جایی با یک دیگرند مثلا در فارسی ورزش همان بزرش که در زبان قدیمی تر بوده , است.) اما پیشنهاد می شود شما از این حرف تنها جای حرف " ب" استفاده کنید!ㅈ این حرف را تنهای جای حرف " ج" بکارببرید. کره ها "ژ" و "ز" ندارند. و نمی توانند چنین حروف هارا درست تلفظ کنند در چنین شرایطی آنها از همین حرف جای ز یا ژ استفاده می کنند. ( برای مثال عرب ها گ ندارند و نرگس را نرجس می گویند)ㄷ این حرف را تنها برای "د" بکارببرید.ㅁاین حرف همان " م" است.ㄴ این حرف همان " ن" است. ㅇ این حرف را می توانید جای همان "نگ" یا بی صدا" همزه یا عین در فارسی" استفاده کنید.ㄹاین حرف را جای "ل" یا "ر" طبق شرایطی که یاد گرفتید استفاده کنید. ددر کره ای اکثر کلماتی که از چینی یا انگلیسی وارد شدندکه داری حرف ل بودند با حذف ل همراه بودند. ㅎاین حرف را جای " هـ " یا "ح" بکارببرید کره ها به طور کلی " خ" را نمیتوانند تلفظ کنند و آن را " ک" تلفظ می کنند . آنها از کلماتی که از زبان دیگر وارد می شود و صدای خ میدهد از این حروف استفاده می کنند برای مثال خراسان را 호라산 می گویند.ㅋ این حرف را جای "ق" یا "غ" استفاده کنید = q در انگلیسیㄱ این حرف را جای "ک " یا " گ " استفاده کنیدㅌاین حرف را جای " ت" استفاده کنیدㅊ را جای چ استفاده کنید.ㅍ را جای " پ " استفاده کنید. کره های ف ندارند و از این حروف جای ف استفاده می کنند مثال 소파 sopaa در کره ای به معنای "مبل" است و از sofa ی انگلیسی گرفته شده..ㅅ این حرف را هم جای "ُس" یا " ش " استفاده کنید. مصوت ها:ㅏ جای " آ" یا "ا " aㅣ جای "ای"ㅗ را جای " اوی کوتاه" و ㅜ را جای " او " بکارببریدㅔ را جای " ای کوتاه یا e "ㅑ/ㅛ/ㅠ تنها به شکل 유/야/요 به کارببریدㅡ را جای حرف های ساکن یا حرف هایی که در کره ای در هجا قرار نمی گیرند استفاده کنید. بهتراست ㅅ را همراه ㅏ /ㅣ/ㅗ /ㅔ / ㅡ بکارببرید چون این دسته صدا های ساده هستند . اما گاهی برخی می گویند اما چگونه تمایز " ش" و "س " را تشخیص دهیم؟ چون میدانید این حرف با مصوت سادهه جز ㅣ صدای "س" میدهد و با بیشتر مصوت های ترکیبی صدای "ش" و با برخی صدای "س" می دهد. تمایز میان ان ها سخت است!در جواب باید گفت حق با شماست ولی کره ای ها به این مورد توجهی نمی کنند . بنابراین شما باید از قواعد آنها در ورود یک کلمه ی خارجی به زبان آن ها دقت کنید و کلمات خود را مانند انها تلفظ کنید.اما برخی هم ترجیح میدهد 샤 را جای shaa/sha و 사 را جای sa بکارببرند و به همین ترتیب 슈 shoo /쇼 sho수 soo / 소 so세 se / 셰 she시 shi / 싀 siاما چند نمونه :باران 바란 تسلیم 타슬림اسلام 이슬람زاهد 자헤드زیبا 지바بیابان = بی + ا + بان= 비아반 یاری = 야리لاله = 랄레ژاله =잘레بلال = 발랄سار = 사르عالم = 알렘 /알람معلم = 모알렘اریا = 아리아سال = 살خرج = 하르즈خلیج = 할리즈پروانه = 파르와네 یا 파르바네فریاد = 파르야드رنگ 란그 یا 랑رنگی 랑이 یا 란기پریا = 파리아سکوت = 소구트گرگ = 고르그قربان = 코르반غرور = 코루르برق = 바르크چراغ = 체라크چراغی = 체라키 ظلم = 졸므 یا 졺پذیرایی = 파지리아이زنجان = 잔잔طویل = 타윌 یا 타빌دریا 다르야یوزپلنگ = 유즈팔란그/ 유즈팔랑دیروز = 디루즈پدیدار = 파디다르فرنگ = 파란그/파랑قاری= 카리اما کلماتی که ش یا س دارند:شب را 삽 بنویسید اما برخی ترجیح می دهند 샵 بنویسندسیب را 십 بنویسید اما برخی ترجیح میدهند 싑 بنویسند.شور را 수르 بنویسید اما برخی ترجیح میدند 슈르 بنویسند.سور را 수르 بنویسید.شمال را소말 بنویسید اما برخی ترجیح میدهند 쇼말 بنویسند ( شمالی 쇼말리 )شرق را 사르크 بنویسید اما برخی ترجیح می دهند 샤르크 بنویسند شرمنده را 사르만데 بنویسید اما برخی ترجیح می دهند 샤르만데 بنویسند.اشتباه را 에스테바흐 بنویسید اما برخی ترجیح می دهند 에시테바흐 بنویسند.موفق باشید+++++++کپی و استفاده از مطالب این پست با ذکر منبع مجاز است+++++++
+ تعداد بازدید : 45 |
نوشته شده توسط pedram در 1970-01-01T01:00:00+01:00 و ساعت :