تبلیغات شما اینجا گیفت کارت اپل چت روم
بستن تبلیغات [X]
به نام خداتوی این قسمت حروف الفبای کره ای رو برای شما میذارم . این حروف کاملا" بر اساس دیکشنری و آموخته های خودم بوده . امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیره.ادامه مطلب رو حتما" ببینید.*فیلم آموزشی با فرمت 3gp برای استفاده حتی در موبایلها اضافه شد* خوب در اینقسمت حروف صدادار یا مصوت رو میبینید. 1 ㅏ صدای«آ» مایل به صدای «اَ» میده 2 ㅓ صدای «آ» مایل به صدای «اُ» میده 3 ㅗ صدای «اُ»میده 4 ㅜ صدای «او» میده 5 ㅡ صدایی بین «ِإ» و«اُ» میده. در واقع شما باید دندانهاتونو روی هم بزارید و هوا رو از گلو و بین دندانها خارج کنید 6 ㅣ صدای «ایی» میده 7 ㅐ صدای«اِ» میده و معمول و رایج هست . 8 ㅔ صدای «اِ» میده از این هم زیاد استفاده میشه. 9 ㅑ صدای«یَ»میده 10 ㅕ صدای«یا» کوتاه رو میده 11 ㅛ صدای «یُ» میده 12 ㅠ صدای «یو» میده 13 ㅒ صدای «یه»کوتاه میده 14 ㅖ صدای «یه» میده حروف صدادار زیر؛ حروف صدادار ترکیبی هستند. این حروف ترکیبی از ترکیب حروف بالا به وجود آمدند و معمولا" صدای «و» «v» به خودشون میگیرند. اما صداهای خودشون رو از ترکیب حروف بالا دارند. دانلود صداهای ترکیبی 1 ㅙ صدای« ِوه»میده 2 ㅚ صدای «اُ ای » میده در نهایت صدای« اِ» رو بیشتر حس میکنید. 3 ㅝ صدای «وا» میده اما کوتاه 4 ㅞ صدای«وِه» میده 5 ㅟ صدای«وی»میده در نهایت شما صدای «ای » رو بیشتر حس میکنید. 6 ㅢ صدای «اویی» میده 7 ㅘ صدای « وَ » میده خوب این حروفصدادار وقتی قرار باشه دریک بخش یا دریک سیلاب قرار بگیرند به تنهایی نمیاندبلکه برای تنها اومدن باید به چیزی تکیه کنند (بقول معروف) ما باید به اونا یه ㅇ اضافه کنیم . مثلا اینجوری بنویسیم 이 , 아,여,우,오,으,예,의,워,... اما این 21حروف از 40 حرف الفبای کره ای (هانگول) میباشد.ادامه... 1 ㄱ کی یوک ㄱ역 اگه اول و آخرکلمه بیاد صدای «ک» میده اگه بین حروف صداداربیاد صدای «گ» میده اگه بعداز حروف « ㄴ,ㄹ,ㅁ,ㅇ»بیاد و بعد از اون حرف صدادار بیاد بازم «گ » خونده میشه . 2 ㄴ نیعون니은 صدای «ن» میده 3 ㄷ دیگوت디귿 اگه اول و آخرکلمه بیاد صدای «ت » میده اگه بین حروف صداداربیاد صدای «د» میده اگه بعداز حروف«ㄴ,ㄹ,ㅁ,ㅇ»بیاد و بعد از اون حرف صدادار بیاد بازم «د » خونده میشه . 4 ㄹ ری اول리을 اگه اول و آخرکلمه بیاد صدای «ل » میده اگه بین حروف صداداربیاد صدای «ر» میده اگه بعداز حرف « ㄹ» بیاد و بعد از اون حرف صامت بیاد بازم «ل » خونده میشه . 5 ㅁ میعوم미음 صدای «م» میده 6 ㅂ بیعوپ비읍 اگه اول و آخرکلمه بیاد صدای «پ » میده اگه بین حروف صداداربیاد صدای «ب» میده اگه بعداز حروف «ㄴ,ㄹ,ㅁ,ㅇ» بیاد و بعد از اون حرف صدادار بیاد بازم «ب » خونده میشه . 7 ㅅ شیوت시읏 به طور معمول صدای «س» میده اما اگر بعد ازاین حروف قراربگیره «ㅣ,ㅖ,ㅑ,ㅕ,ㅒ,ㅛ,ㅠ,ㅟ» صدای «ش» میده و اگر در آخر قراربگیره صدای «ت» میده . 8 ㅇ ایعونگ이응 اگر در اول کلمه قراربگیره صدایی نداره اما اگر در آخر قراربگیره صدای «نگ» میده مثل جومونگ 9 ㅈ جیعوت지읒 اگه اول کلمه بیاد صدای «چ » میده اگه در آخر کلمه بیاد صدای «ت » میده اگر بین حروف صداداربیاد صدای «ج » میده اگه بعداز حروف«ㄴ,ㄹ,ㅁ,ㅇ»بیاد و بعد از اون حرف صدادار بیاد بازم «ج » خونده میشه . 10 ㅊ چیعوت치읓 اگه اول کلمه بیاد صدای «چ » کوتاه میده اگه در آخر کلمه بیاد صدای «ت » میده 11 ㅋ کی یوک기윽 اگه اول کلمه بیاد صدای «ک » کوتاه میده اگه در آخر کلمه بیاد صدای «ک» میده 12 ㅌ تیعوت티읕 اگه اول کلمه بیاد صدای «ت » کوتاه میده اگه در آخر کلمه بیاد صدای «ت » میده اگر قبل از«이» قرابگیره صدای «چ» مشدد میده 13 ㅍ پیوپ피읖 اگه اول کلمه بیاد صدای «پ » کوتاه میده اگه در آخر کلمه بیاد صدای «پ » میده 14 ㅎ هیوت히읗 اگه اول کلمه بیاد صدای «ه » میده دربعضی از مواقع اصلا" خوانده نمیشه.بعضی از مواقع اصلا" خوانده نمیشه. جدول زیر هماز سری حروف صامت اما دوبل میباشد.(دمشی) دانلود حروف بی صدای دوبل 1 ㄲ سَنگ گی یوک 쌍 기역 صدای «ک» میده حالت تشدید دار 2 ㄸ سَنگ تیگوت 쌍 디귿 صدای «ت» میده حالت تشدید دار 3 ㅃ سَنگ بیعوپ쌍 비읍 صدای «پ» میده حالت تشدید دار 4 ㅆ سَنگ شیعوت쌍 시읏 یه صدایی بین «س» و«ش» میده 5 ㅉ سَنگ جیعوت쌍 지읒 یه صدایی بین «چ» و«ج» میده اینم لینک فایل صوتی حروف؛ واقعا" اگر از این سایت استفاده کنید بزرگترین شانس یادگیری رو خواهید داشت. پس اونو از دست ندید. موفق باشیدرادیـــــــــــو کی بی اس
+ تعداد بازدید : 35 |
نوشته شده توسط pedram در 1970-01-01T01:00:00+01:00 و ساعت :